برند : گروف دسته بندی : اصلاح کننده و محرک مایع

شرکت آهنگ خاک و آفتاب فجرپارسیان فعالیت خود را در سال 1399 در زمینه تولید و بازرگانی نهاده های کشاورزی با نام تجاری گروف (gruf) آغاز نمود. محصولات وارداتی این شرکت از کشورهای چین و ازبکستان می باشد. کود اور گرو گروف (Gruf  overgrow) به عنوان بهساز خاک و یکی از بهترین منابع کود آلی مایع برای افزایش حاصلخیزی خاک محسوب می شود. وجود ماده آلی زیاد در این کود با بهبود جمعیت میکروارگانسیم های مفید خاک همراه با خاصیت اسیدی به جذب بهتر عناصر غذایی از خاک کمك خواهد کرد. استفاده از اور گـرو به دلیل وجود اسیدهای آمینه در قبل و بعد از بروز تنش محیطی، موجب کاهش آسیب هـای ناشی از شرایـط نامساعد محیطی می شود. این محصول به راحتی همراه با آبیاری بویژه در خاک هایی با فقر مواد آلی، شور سدیمی و سبك (شنی) کاربرد دارد.
(اگر شما تجربه استفاده از این محصول را دارید، نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.)

اطلاع از قیمت

کود اور گرو گروف
کود اور گرو گروف
  • دستور مصرف
  • آنالیز
  • نظرات کاربران

کود اور گرو گروف

محلول پاشی کودآبیاری  محصول
2-1 کیلو در هزار لیتر آب 3-2 کیلو در هکتار زراعی
2-1 کیلو در هزار لیتر آب 5 کیلو در هکتار باغی
2-1 کیلو در هزار لیتر آب 5 کیلو در هکتار گلخانه  ای
شیوه  مصرف : کودآبیاری
در تمام مراحل رشد گیاه

آنالیز کود اور گرو گروف

عنصر نیتروژن (N) پتاسیم (K) کربن آلی اسید آمینه آزاد
درصد 7.7% 11.2% 36.3% 26%
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید

محصولات مرتبط