شرکت بازارگان کالا یکی از شرکت های ارائه دهنده انواع نهاده های کشاورزی با بیش از دو دهه سابقه فعالیت در زمینه کشاورزی می باشد. کود نوتریتِک آمینو کلات منگنز510 بازرگان کالاحاوی منگنز به صورت کلات همراه با اسید آمینه آزاد و مواد آلی می باشد. اسید آمینه گلایسین موجود در این ترکیب یکی از بهترین ترکیبات کلات کننده است که به دلیل ریز بودن مولکول آن قابلیت جذب آن بسیار بالایی است. این کود در اغلب مراحل رشدی گیاه به صورت محلول پاشی قابل مصرف است.
(اگر شما تجربه استفاده از این محصول را دارید، نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید)

قیمت مصرف کننده : 292,000 تومان

کود آمینو کلات منگنز510 بازرگان کالا
کود آمینو کلات منگنز510 بازرگان کالا
  • دستور مصرف
  • آنالیز
  • نظرات کاربران

کود آمینو کلات منگنز510 بازرگان کالا

روش مصرف: محلولپاشی

محصولاتزمان مصرفمیزان مصرف
درختان میوهاوایل تشکیل میوه و تکرار در صورت نیاز3-1 لیتر در هزارلیتر آب
مرکباتاوایل تشکیل میوه و تکرار در صورت نیاز3-2 لیتر در هزارلیتر آب
محصولات زارعیاوایل فصل رشد و تکرار در صورت نیاز2-1 لیتر در هزارلیتر آب
سبزی و صیفیاوایل فصل رشد، پیش از گلدهی و تکرار در صورت نیاز2-1 لیتر در هزارلیتر آب
 محصولات گلخانه ایپیش از گلدهی، پس از تشکیل میوه و تکرار در صورت نیاز5/1-1 لیتر در هزارلیتر آب

آنالیز کود آمینو کلات منگنز510 بازرگان کالا

ترکیبات
 510 نوتریتِک آمینو کلات منگنزمنگنز کلاتهاسید آمینه آزادماده آلی
5%10%10%

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید

محصولات مرتبط