اوره فسفات با فرمول (H3PO4CO (NH2) 2)  ترکیبی از ازت و اسید فسفریک می باشد، این ترکیب حاوی 18 درصد نیتروژن و 44 درصد فسفر بوده و مهم ترین کود در استارت آپ برای شروع فصل رشد گیاهان محسوب می شود. به سبب اسیدی بودن کود اوره فسفات، استفاده از آن برای خاک های قلیایی بسیار مناسب است که جذب نیتروژن و فسفر را افزایش می دهد، این کود بیشتر با هدف جبران کمبود فسفر گیاهان استفاده می شود.


✓ کود اوره فسفات حلالیت بالایی دارد.

✓ زمان مناسب برای مصرف کود اوره فسفات در زمان استارت آپ می باشد.

✓ همچنین مصرف این کود در دوره باردهی و گلدهی موثر است.


شکل رایج کود اوره فسفات به صورت کریستالی است و به صورت کودآبیاری مصرف می شود.


فواید کود اوره فسفات برای گیاه :

✓ تقویت رشد رویشی و تقسیم سلولی گیاه

✓ توسعه سیستم ریشه ای گیاه

✓ تقویت گلدهی با کود اوره فسفات

✓ افزایش استحکام ساقه

✓ بهبود کیفیت محصول

✓ جلوگیری از رسوب مواد معدنی

✓ افزایش مقاومت در برابر عوامل بیماری زای گیاهی (مخصوصا نماتد)

✓ افزایش دسترسی به عناصر کمیاب توسط کود اوره فسفات