گیاه زعفران یکی از با ارزش ترین گیاهان است که طول عمر بالایی دارد؛ مانند هر گیاه دیگری برای پرورش و تولید بهینه این گیاه نیاز به شرایطی مانند زمان و بستر مناسب کاشت، آبیاری صحیح، انتخاب نوع مناسب کود زعفران، زمان درست و انتخاب انواع روش های کود دهی دارد.


انتخاب کود مناسب زعفران

استفاده از کود برای زعفران اختیاریست، اما تغذیه این گیاه سالی یک بار می تواند باعث رشد بیشتر آن شود. عمدتاً از 2 نوع کود حیوانی و کود شیمیایی بعد از کاشتن زعفران استفاده می شود که میزان و زمان مصرف آن با توجه به شرایط خاک مشخص می شود. کود زعفران عناصر مورد نیاز این گیاه که در خاک کمبود دارند مانند فسفر، نیتروژن و پتاسیم را فراهم می کند؛ بر اساس تحقیقات گفته می شود رشد زعفران تا حدود 10 درصد به آب و 40 تا 70 درصد به کود دهی مناسب بستگی دارد. در صورتی که بخواهید از کود حیوانی مانند کود گاوی، برای تقویت زعفران استفاده کنید باید به نکات ظریفی دقت کنید؛ از جمله اینکه تخم گیاه یا علف هرزی در کود دامی موجود نباشد و کود دهی قبل از آبیاری به صورتی باشد که سطح زمین کاملاً پوشانده شود.


بهترین کودها برای زعفران

بهترین کودها برای زعفران علاوه بر عناصر ماکرو (نیتروژن، فسفر و پتاسیم)، حاوی هیومیک اسید، آهن و اسید آمینه هستند که برای کمک به تقویت گیاه ریزمغذی هایی مانند بور، روی و منگنز نیز با آنها ترکیب می شوند. نوعی کود مخصوص زعفران وجود دارد که به افزایش گلدهی آن کمک می کند، این کود نیز از انواع کودهای گاوی بوده و باعث رویش زودتر گلهای زعفران می شود.


روش استفاده از کود مخصوص زعفران

در صورتی که بخواهید از انواع کودهای شیمیایی برای باغ های زعفران استفاده کنید، بهترین روش از طریق تغذیه برگی یا محلول پاشی می باشد. بهترین زمان برای کود دهی زعفران از طریق برگ ها در اواخر فصل زمستان می باشد که باعث تقویت پیاز گیاه، تامین عناصر مورد نیاز برای رشد و افزایش گلدهی زعفران می شود. استفاده از کود شیمیایی برای زعفران همچنین می تواند تحت شرایط خاص دیگری انجام گیرد، به این شکل که کود زعفران با شن مخلوط شده و قبل از اولین آبیاری در سطح زمین پخش می شود. کود دهی از طریق برگ های گیاه زعفران نباید در زمان بارش باران یا دمای زیر 10 درجه سانتیگراد انجام شود و همچنین به اندازه ای باشد که خیس شدن کامل برگهای آن را بتوان مشاهده کرد. بهتر است پیش از استفاده از کود زعفران به صورت محلول پاشی، آبیاری این گیاه صورت بگیرد تا روزنه برگها باز شده و شرایط جذب عناصر بیشتر شود.