فسفر با نماد شیمیایی P به عنوان یکی از عناصر ماکرو و ضروری برای گیاهان محسوب می گردد. کود فسفر برای تقسیم سلولی و تشکیل بافت های جوان، رشد و نمو گیاه، توسعه ریشه، تقویت و تنومندی گیاه مخصوصا برای شروع فصل رشد بسیار ضروری می باشد، به همین دلیل کود فسفر جزء کودهای پرمصرف محسوب می شود.


انواع ترکیبات کودهای فسفر :

1- اوره فسفات (H3PO4CO (NH2) 2)
2- سوپر فسفات تریپل (TSP)
3- مونو آمونیوم فسفات (MAP)
4- دی آمونیوم فسفات (DAP)
5- پلی فسفات آمونیوم


✓ بهترین PH خاک برای جذب کود فسفر بین 6 تا 7 می باشد، زیرا مقداری از فسفر در خاک های اسیدی توسط آهن و آلومینیوم و در خاک های قلیایی توسط کلسیم قفل می شود و به این ترتیب برای گیاه قابل جذب نخواهد بود. در خاک های آهکی با pH 8 به بالا ، فسفر تبدیل به فسفات کلسیم محلول می شود.

✓ یکی از دلایل تأخیر در بلوغ محصولات می تواند کمبود عنصر فسفر باشد.

✓ کمبود فسفر موجب کاهش رشد ریشه و باریک شدن شاخه ها می گردد، از طرفی موجب تأخیر در رسیدن و بلوغ میوه ها می گردد. برگ های پیر در هنگام کمبود فسفر سریع تر از برگ های جوان تحت تأثیر قرار می گیرند زیرا توزیع فسفر در هنگام کمبود آن تغییر می کند.

✓ مصرف بیش از حد کودهای فسفره، موجب اختلال در جذب عناصر ریز مغذی ازجمله آهن، روی و منگنز می گردد.

✓ ذرات رسی یا فسفر را تثبیت یا در خاک قفل می کنند، اما خاک های حاوی درصد بالایی از مواد آلیف فسفر بالایی نیز دارند و می تواند در دسترس گیاه قرار دهد.


فواید کود فسفر برای گیاه :

✓ وجود در ساختار دیواره سلولی گیاهان

✓ نقش در گرفتن و تبدیل انرژی خورشید به ترکیبات گیاهی

✓ ساختارهای DNA و RNA توسط پیوندهای P به هم مرتبط هستند.

✓ غلظت فسفر ریشه باعث برقراری تعادل عناصر کم مصرف در برگ می­ شود

✓ توسعه و تحریک شدن ریشه توسط کود فسفر

✓ شکل گیری گل و تولید بذر

✓ کود فسفر باعث افزایش ساقه و استحکام ساقه می شود

✓ یکنواخت تر و زودرس تر شدن محصول

✓ تحریک رشد ریشه

✓ افزایش استحکام و تنومندی ساقه ها و شاخه ها

✓ بهبود تشکیل گل و تولید دانه با کود فسفر

✓ افزایش مقاومت در مقابل عوامل بیماری زا