کود مونو آمونیوم فسفات فرمول شیمیایی (NH4 H2PO4) که به اختصار به آن MAP نیز گفته می شود، حاوی فسفر و نیتروژن می باشد. این کود از ترکیب آمونیاک با اسید فسفریک تشکیل شده است. کود مونو آمونیوم فسفات دارای PH پایین بوده و گزینه مناسبی برای خاک های قلیایی است.


اشکال مختلف مونو آمونیوم فسفات :

1- پودری


روش مصرف کود مونو آمونیوم فسفات :

1- کودآبیاری

2- محلول پاشی


✓ کود مونو آمونیوم فسفات موجب متعادل سازی پی اچ خاک های قلیایی شده و میزان جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را افزایش می دهد.

✓ زمان مناسب مصرف کود مونو آمونیوم فسفات در اوایل فصل رشد و در درختان میوه‌ها در اواسط فصل رشد هم استفاده می شود.


فواید کود مونو آمونیوم فسفات برای گیاه :

✓ بلوغ زودرس گیاه با کود مونو آمونیوم فسفات

✓ مداخله سیلیسیم، فسفر، بور با واکنش های متابولیسم در گیاهان

✓ فسفر موجود در آن سبب افزایش مقاومت گیاهان به بیماری و تنش ها

✓ افزایش رشد جوانه ها

✓ وجود فسفات و ازت سبب بهبود کیفیت محصولات نشاسته دار

✓ افزایش سایز میوه توسط کود مونو آمونیوم فسفات

✓ کنترل بیماری های گیاهی به دلیل فسفر بالا


در این صفحه می توانید انواع برندهای تولید کننده کودهای مونو آمونیوم فسفات را مشاهده کرده و به مقایسه آنها بپردازید. همچنین میتوانید از طریق دکمه استعلام قیمت هریک از این کودها از قیمت ها نیز آگاه شوید. کارشناسان کودیاب همواره درکنار شما هستند.