تعداد 5 محصول

کود اکوا دریپ اوشن داتیس

184,000 تومان

قیمت درج شده برای 5 لیتر می باشد.
بسته بندی: 1 و5و 20 لیتری
شرکت: سبز محصول داتیس
شماره ثبت: 35622
شماره تماس:26210121-021

کود بدون نمک ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 و25 لیتر
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود ماهی فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 ، 5 ، 10 ، 20 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 80141
شماره تماس : 44481500-021

کود مایع مرغی نیو اگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود بیوارگانیک نیو اگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : کیلو
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود گلدن چیکو فرآوری شیمیایی زنجان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی:20 لیتری
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس:88206614 -021

کود مایع مرغی گاردن بلوم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت : بازرگانی سام شیمی مهان
شماره ثبت : 980721
شماره تماس : 0217777

کود تقویت کننده بذرفرمولایف

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : کلات آهن بهاران
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02146139273

کود چیکن ماچور تی چیکوتی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 20 لیتری
شرکت: کلات آهن بهاران
شماره ثبت: 04501
شماره تماس : 02146139273

کود ارگانو فیش نوین دراک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت : بازرگانی نوین دراک نگاه سرزمین زر
شماره ثبت : 56698
شماره تماس : 07132236871

کود مایع مرغی آلوین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت : آلوین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02634328466

کود مایع ماهی آلوین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1و5 لیتر
شرکت : آلوین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02634328466

کود مایع مرغی فرتی نرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت: آریا نانوسیز(پردیس طلایی)
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137175422

کود مایع مرغی پایا تجارت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5، 10 لیتر
شرکت: پایا تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 77403752-021

کود فولوومین بیولکم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت: فن آوری زیستی مهر آسیا
شماره ثبت : 37206
شماره تماس : 02188580410

کود کریمالگا بیولکم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت: فن آوری زیستی مهر آسیا
شماره ثبت : 64017
شماره تماس : 02188580410

کود مرغی آرماگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 5 لیتری
شرکت: آرمان شیمی آروین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس: 02122599145

کود اُ اِم طلوع رهشا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتری
شرکت : طلوع شیمی سبزینه
شماره ثبت : 76637
شماره تماس : 95011997– 031

کود مرغی رستان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 ، 20 لیتری
شرکت : سبزینه تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 44362311– 021

کود ماهی رستان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 ، 20 لیتری
شرکت : سبزینه تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 44362311– 021

کود لیکوئید فیش نیوتری تک سالیوشن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 ، 5 ، 20 لیتری
شرکت : بازرگانی یاوری
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 38380416– 035

کود آلی مرغی آترینه پارس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 و 10 و 20 لیتری
شرکت : پارس هور
شماره ثبت : 96170
شماره تماس : 66082284-021

کود آلی مرغی آترینه پارس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 و 10 و 20 لیتری
شرکت : پارس هور
شماره ثبت : 96170
شماره تماس : 66082284-021

کود آلی آرتمیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 لیتری
شرکت : پرنیای کویر یزد
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 32721754– 035

کود عصاره جلبک دریایی گرومور

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : ستاره سبز ایساتیس
شماره ثبت : 13108
شماره تماس : 38364298– 035

کود 5 لیتری آمازینگ هیومیک مرغی تیلوکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 لیتری
شرکت : سروآذین رویش
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس : 44057708-021

کود مایع مرغی فلونیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی:20 لیتر
شرکت: کیمیا اکسیرشرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود مایع مرغی 20 لیتری هوکر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 20 لیتر
شرکت: کیمیا اکسیرشرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ _۰۵۱

کود مایع مرغی 20 لیتری هارپا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت: کیمیا اکسیرشرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود مایع مرغی 5 لیتری هوکر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 5 لیتر
شرکت: کیمیا اکسیرشرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود مایع مرغی بنیفر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 20لیتری
شرکت: نوبهاران شيمي سپاهان
شماره ثبت:69836
شماره تماس:37791951 -031

کود فورس 4 ال گرابی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : رها اندیش کاوان
شماره ثبت : 82568
شماره تماس : 85596 – 021

کود بن فیش بن شت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 لیتری
شرکت: رویش پارس سبز ایرانیان
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس: 31326056-031

کود بن چیکو بن شت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 20 لیتری
شرکت: رویش پارس سبز ایرانیان
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس:31326056-031

کود مرغی تانسو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت : آرمان بذر سپاهان
شماره ثبت : 33047
شماره تماس : 66124967-021

کود 5 لیتری ماهی اکوفیش پرهام

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :۱-۵-۱۰-۲۰لیتری
شرکت: فرآوردانه مهر
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس: 53309720-031

کود مرغ گالدو پرهام

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی:۲۰لیتری
شرکت: فرآوردانه مهر
شماره ثبت:14415
شماره تماس: 53309720-031

کود 21 لیتری مرغ سوپریم پرهام

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 21 لیتری
شرکت: فرآوردانه مهر
شماره ثبت:14415
شماره تماس: 53309720-031

کود مرغ مگا هلر پرهام

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20لیتری
شرکت: فرآوردانه مهر
شماره ثبت:14415
شماره تماس: 53309720-031

کود مرغ چیکازو پرهام

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :۲۰لیتری
شرکت: فرآوردانه مهر
شماره ثبت:14415
شماره تماس: 53309720-031