تعداد 5 محصول

کود مرغی مایع وارنبو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 25 کیلویی
شرکت سینا شیمی سپاهان
شماره ثبت :
شماره تماس: ۰۳۱۳۷۷۷۰۷۸۴

کود مرغی مایع اسپینر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 20 لیتری
شماره ثبت :
شرکت آراد کشت اسپادانا
شماره تماس: 03136518626

کود مایع مرغی آرزوی بهار

قیمت : تماس بگیرید

20 لیتری بسته بندی
شرکت آرزوی بهار
شماره ثبت :
شماره تماس:02188522155

کود مایع ماهی آرزوی بهار

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 20 لیتری
شرکت آرزوی بهار
۹۳۱۴۳ شماره ثبت :
شماره تماس:02188522155

کود مرغی مایع اسپینر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 20 لیتری
شماره ثبت :
شرکت آراد کشت اسپادانا
شماره تماس: 03136518626

کود مرغی شوک 5 لیتری شوک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :1 لیتری
شرکت :داراکود
شماره ثبت :-
شماره تماس-

کود مرغی شوک 20 لیتری شوک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :1 لیتری
شرکت :داراکود
شماره ثبت :-
شماره تماس-

کود مرغی شوک 1 لیتری شوک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :1 لیتری
شرکت :داراکود
شماره ثبت :-
شماره تماس-

کود مایع مرغی شمشاد شیمی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 20 لیتری
شرکت: شمشاد شیمی
شماره ثبت :
شماره تماس : 08334735144

کود عصاره 5 لیتری ماهی گمبر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :5 – 10 -20 لیتری
شرکت: شکوه سرزمین امرتات
شماره ثبت : 67655
شماره تماس : 07132226752

کود عصاره ماهی 20 لیتری گمبر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :5 – 10 -20 لیتری
شرکت: شکوه سرزمین امرتات
شماره ثبت : 67655
شماره تماس : 07132226752

کود مایع مرغی امرتات

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: یک لیتری
شرکت: پارسیان کلر
شماره ثبت:
شماره تماس: 02334583328

کود ماهی امرتات

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: یک لیتری
شرکت: پارسیان کلر
شماره ثبت:
شماره تماس: 02334583328

کود آلی مایع713 مرغی مهرآذین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 4 لیتری
شرکت: شرکت طب یاران آذین مهر سراب
شماره ثبت :
شماره تماس : 02146291158

کود اکوکوی بیومت اکین تاریم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :1 و 5 و 20 لیتری
شرکت : سبزین اعتماد راه آینده
شماره ثبت : 85986
شماره تماس 04533368351

کود مرغی غنی شده مایع کودپوش صحرا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : کودپوش صحرا
شماره ثبت : 94529
شماره تماس : 01732126154

کود ماهی مایع شاور

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 لیتری
شرکت: .وانیا زیست گستر
شماره ثبت:
شماره تماس: 02128424572

کود گلد فیش 4 6 4 یلکایا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 لیتری ،5 لیتری ،20 لیتری
شرکت: آریسان به شیمی البرز
شماره ثبت: 96629
شماره تماس:02634405227

کود مرغی ماتیلدا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتری
شرکت :دانش سبز ماهان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس02632717181

کود مرغی ماهی ماتیلدا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 لیتری
شرکت :دانش سبز ماهان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس02632717181

کود مایع مرغی کینگ گاردن 1 آلکان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتری
شرکت : آلکان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۰۲۱۲۲۸۸۵۵۲۴

کود تقویت کننده بذرفرمولایف

220,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : کلات آهن بهاران
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02146139273

کود مرغی سوت گرین

550,000 تومان

بسته بندی :20 لیتری
شرکت: سبز جنوب امیر آرسام
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:32228191 -071

کود عصاره جلبک دریایی گرومور

800,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : ستاره سبز ایساتیس
شماره ثبت : 13108
شماره تماس : 38364298– 035

کود اکوا دریپ اوشن داتیس

184,000 تومان

قیمت درج شده برای 5 لیتر می باشد.
بسته بندی: 1 و5و 20 لیتری
شرکت: سبز محصول داتیس
شماره ثبت: 35622
شماره تماس:26210121-021

کود بدون نمک ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 و25 لیتر
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود ماهی فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 ، 5 ، 10 ، 20 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 80141
شماره تماس : 44481500-021

کود مایع مرغی نیو اگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود بیوارگانیک نیو اگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : کیلو
شرکت : الوند دانه خمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646485174

کود گلدن چیکو فرآوری شیمیایی زنجان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی:20 لیتری
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس:88206614 -021

کود مایع مرغی گاردن بلوم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت : بازرگانی سام شیمی مهان
شماره ثبت : 980721
شماره تماس : 0217777

کود چیکن ماچور تی چیکوتی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 20 لیتری
شرکت: کلات آهن بهاران
شماره ثبت: 04501
شماره تماس : 02146139273

کود ارگانو فیش نوین دراک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت : بازرگانی نوین دراک نگاه سرزمین زر
شماره ثبت : 56698
شماره تماس : 07132236871

کود مایع مرغی آلوین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت : آلوین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02634328466

کود مایع ماهی آلوین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1و5 لیتر
شرکت : آلوین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02634328466

کود مایع مرغی فرتی نرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 لیتر
شرکت: آریا نانوسیز(پردیس طلایی)
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137175422

کود مایع مرغی پایا تجارت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5، 10 لیتر
شرکت: پایا تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 77403752-021

کود فولوومین بیولکم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت: فن آوری زیستی مهر آسیا
شماره ثبت : 37206
شماره تماس : 02188580410

کود کریمالگا بیولکم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت: فن آوری زیستی مهر آسیا
شماره ثبت : 64017
شماره تماس : 02188580410

کود مرغی آرماگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 5 لیتری
شرکت: آرمان شیمی آروین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس: 02122599145