تعداد 5 محصول

کود جت ایکس گرین

130,000 تومان

بسته بندی :1 لیتری
شرکت : سیز گل
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود هارد کالی کراپ ایکس گرین

200,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود هاروست کراپ ایکس گرین

395,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :82571
شماره تماس :91302917 - 021

کود هیومی سویل آریا شیمی

100,000 تومان

بسته بندی 1 لیتری
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:77476
شماره تماس: 44471048-021

کود کالر اسپری هورتیلند

800,000 تومان

بسته بندی یک لیتری
شرکت: رهروان رويش سبز
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:36271002 -026

کود سالت گان 1303بازرگان کالا

677,000 تومان

بسته بندی : 5 و 10 لیتری
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 31935
شماره تماس : 42554-021

کود مخلوط رشد 1011 بازرگان کالا

310,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 99895
شماره تماس : 42554-021

کود آمینو کلات کلبر 805 بازرگان کالا

306,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 68938
شماره تماس : 42554-021

کود کالر 501 بازرگان کالا

269,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 33386
شماره تماس : 42554-021

کود اُرگو فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 98909
شماره تماس : 03195011135

کود سالت استاپ گرنر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 4 لیتر
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود ارگامیکس 50 مگنیفرت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 لیتر
شرکت : تجارت کشاورزی فرتاک
شماره ثبت : 27484
شماره تماس : 02188951203

کود آمینو وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:73216
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آسکوفول وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:61715
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آمینو اسید آرامین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :یک لیتری
شرکت:آراد شیمی سبز بنیان
شماره ثبت:51713
شماره تماس: 04533515876

کود رایزا دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 70641
شماره تماس : 07136290806

کود ناتور ویتال 16 دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 81764
شماره تماس : 07136290806

کود ناتورآمین پلاس دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 55962
شماره تماس : 07136290806

کود ناتورآمین روی منگنز دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07136290806

کود ریشه تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137254554

کود تراسورب کمپلکس بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و 5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود تراسورب رادیکولار بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود ترا سورب برگی بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و 5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت منیزیم بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت منگنز بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت کلسیم بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت ریزمغذی بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت روی بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت پتاسیم بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت بر بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و 5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو کوالانت آهن بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آمینو آلکسین بیوبریکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و 5 لیتری
شرکت : آرمان سبزآدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود نماکلین ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود گروئینگ ای ام ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود دی اکتیل ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 100 و 500 سی سی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود استیمپلکس آکادین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 و 5 لیتری
شرکت: آرمان سبز آدینه
شماره ثبت: 34749
شماره تماس: 83501344 - 021

کود عصاره جلبک دریایی آکادین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1، 2/5 و 20 کیلوگرمی
شرکت: آرمان سبزآدینه
شماره ثبت: 90387
شماره تماس: 83501344 - 021

کود ضدعفونی کننده خاک فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 44481500-021

کود ضد شوری فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 10 لیتری
شرکت: دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:44481500 -021

کود تنظیم کننده پی اچ آب 1 لیتری فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1لیتری
شرکت: دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت:21326
شماره تماس:44481500 -021