تعداد 5 محصول

کود کویین ایکس گرین

240,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود فینال ایکس گرین

300,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :04304
شماره تماس :91302917 - 021

کود کینگ گلد ایکس گرین

130,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود ان کی 60 درصد ایکس گرین

239,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود گارد ایکس گرین

260,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود فسفی کا ایکس گرین

450,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود کلسیم آریاشیمی

120,000 تومان

بسته بندی :یک لیتری
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس: 44471048-021

کود فرتی فلکس 3 3 10 هورتیلند

755,000 تومان

بسته بندی 5 لیتری
شرکت: رهروان رويش سبز
شماره ثبت:70190
شماره تماس:36271002 -026

کود 40 10 5 بازرگان کالا

340,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 67335
شماره تماس : 42554-021

کود 10 40 10 بازرگان کالا

360,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 32885
شماره تماس : 42554-021

کود آمینو کلات کلسیم 1010 بازرگان کالا

281,000 تومان

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 27491
شماره تماس : 42554-021

کود تکفوس پتاسیم کیمیا گوهرخاک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : کیمیا گوهرخاک
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02144292380

کود کلسیم آرماگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی یک لیتری
شرکت: آرمان شیمی آروین
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس: 22599145-021

کود فسفیت پتاسیم فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 01387
شماره تماس : 03195011135

کود ریکومیک کلسیم و بُر ریکو

445,000 تومان

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس:88206614 -021

کود 33 9 10 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 25 8 15 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 21 7 17 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود گوگرد گرنر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 68804
شماره تماس : 03195011135

کود فسفیک 70 مگنیفرت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : تجارت کشاورزی فرتاک
شماره ثبت : 40253
شماره تماس : 02188951203

کود کلسیم وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : سبز گیتا
شماره ثبت : 59632
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد .

کود کلسی بر وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:85503
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود فسفر 45 وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:54386
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود پتاس 40 وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:24875
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آسکوفول کلسیم وکسال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1 لیتری
شرکت: سبز گیتا
شماره ثبت:19583
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود سولفات پتاسیم جنوبگان

65,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : صنایع شیمیایی کرمان زمین
شماره ثبت : ۲۱۴۰۵
شماره تماس : 32261733-034

کود گوگرد هیومیکی آرامین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: یک لیتری
شرکت:آراد شیمی سبز بنیان
شماره ثبت:10876
شماره تماس: 04533515876

کود گوگرد مایع غیراکسیده آرامین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: یک لیتری
شرکت:آراد شیمی سبز بنیان
شماره ثبت:70339
شماره تماس: 04533515876

کود مادورل دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 37433
شماره تماس : 07136290806

کود ناتور کوئل کلسیم دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 44927
شماره تماس : 07136290806

کود ناتورسل اکسپرس دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 83288
شماره تماس : 07136290806

کود ناتورکوئل کلسیم بور دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 60247
شماره تماس : 07136290806

کود فسفیت پتاسیم ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود نیوگریت ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود کالفرت ای ام سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت :
شماره تماس : 83501344-021

کود تیو سولفات پتاسیم آکساپول

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 3 لیتری
شرکت : مزرعه فراز آسمان
شماره ثبت : 90585
شماره تماس :87700060-021

کود 14 52 14 فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 24317
شماره تماس : 44481500-021

کود 25 25 25 فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 ، 10 کیلویی
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 66982
شماره تماس : 44481500-021

کود گوگرد مس سیلیسیم فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 75191
شماره تماس : 44481500-021

کود فسفر کلسیم بر فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتری
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 57933
شماره تماس : 44481500-021