تعداد 5 محصول

کود مرغی پلت نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود پلت مرغی رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود پلت مرغی گاردن بلوم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بازرگانی سام شیمی مهان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 0217777

کود کامل ارگانیک سبوسیب

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : سبوسیب سلامت
شماره ثبت : 91847
شماره تماس : 01333263333

کود میکرومیکس ویژه پسته ویتامین سبزکهن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت : حامیان سرزمین سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02636100729

کود بیوارگانیک بیوزر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت: فناور نانو پژوهش مرکزی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646331892

کود مرغی گرانوله فرتی نرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: آریا نانوسیز(پردیس طلایی)
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137175422

کود پلت مرغی 70 پایا تجارت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: پایا تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 77403752-021

کود پلت مرغی 30 پایا تجارت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: پایا تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 77403752-021

کود پلت مرغی 90 پایا تجارت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: پایا تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 77403752-021

کود پلت مرغی رستان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : سبزینه تجارت
شماره ثبت : 066248
شماره تماس : 44362311– 021

کود مرغی پلنت استار

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 ، 10 ، 5 ، 1 لیتری
شرکت : رهاورد مروارید هامون
شماره ثبت : 014683
شماره تماس : 44023830-021، 44023630-021

کود پلت مرغی پلنت استار

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : رهاورد مروارید هامون
شماره ثبت : 42182
شماره تماس : 44023830-021، 44023630-021

کود پلت مرغی اورگان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : حیات سبز پایدار
شماره ثبت : 470754
شماره تماس : 44813048 – 021

کود پلت مرغی 70 هوکر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود پلت مرغی 100هوکر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴-۰۵۱

کود پلت مرغی امگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو گرم
شرکت: آسا شیمی پارسیان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 88540040-021

کود پلت مرغی هارپا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : 98105
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود قارچ مایکوریزا بارور

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و 10 کیلویی
شرکت: زیست فناور سبز
شماره ثبت : 59358
شماره تماس : 88972600 -021

کود مرغی ویسپو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 کیلویی
شرکت : سبز اندیشان زرین کود
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس :37775544– 026

کود مرغی آتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : سبز رویش خراسان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۵۲۴۱۳۱۸۷– 051

کود پلیت مرغی تتاکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : تهران تجارت ایرانیان آیسا
شماره ثبت : 18729
شماره تماس : 49701– 021

کود مرغی 50 کیلویی هارپا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :50 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود پلیت مرغی آرتمیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : پرنیای کویر یزد
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 32721754– 035

کود آلی آرتمیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : پرنیای کویر یزد
شماره ثبت : 43110
شماره تماس : 32721754– 035

کود جلبک دریایی اگری پلکس مولتی کم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 0.5 ، 25 کیلویی
شرکت : نهاده های کشاورزی پارس یزد
شماره ثبت : 07783
شماره تماس : 38301455 – 035

کود جامد مرغی فلونیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :50 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود مرغی هارپا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴-051

کود آلی گوگردی فلونیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود مرغ و دام هارپا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود پلت مرغی بنیفر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: نوبهاران شيمي سپاهان
شماره ثبت:65704
شماره تماس:37791951 -031

کود جلبک دریایی فیتوسنس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلوگرم
شرکت: راویس کشت مهام
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس: 77829215-021

کود جلبک دریایی دنیزول دی آران

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلوگرم
شرکت : سبزآوند
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 37738061-031

کود سی وینر گیتا شیمی سهند

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : گیتا شیمی سهند
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 62999969-021

کود زئو ارگانیک به ماکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : به رشد کویر رفسنجان
شماره ثبت : 94327
شماره تماس : 034-34269619

کود ویلوکس زیتکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 ، 5 کیلویی
شرکت : سبز محصول داتیس
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 87700060-021

کود ایکس پلورر زیتکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : سبز محصول داتیس
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 87700060-021

کود ماهی ویژه برنج غنچه

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :10 کیلویی
شرکت: سحاب غنچه
شماره ثبت:48549
شماره تماس:44898463 -021

کود ماهی غنچه

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :10 کیلویی
شرکت: سحاب غنچه
شماره ثبت:86333
شماره تماس:44898463 -021

کود مرغی 3 3 3 آدونیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: آتیه سازان ماه نشان
شماره ثبت: 42487
شماره تماس:57824 -021