تعداد 5 محصول

کود پلت مرغی اسپینر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 25 کیلویی
شماره ثبت :
شرکت آراد کشت اسپادانا
شماره تماس: 03136518626

کود پلت مرغی اسپینر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 25 کیلویی
شماره ثبت :
شرکت آراد کشت اسپادانا
شماره تماس: 03136518626

کودآلی مرغی گرانوله مهرآذین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت: شرکت طب یاران آذین مهر سراب
شماره ثبت :
شماره تماس : 02146291158

کود مرغی گرانوله کودپوش صحرا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : کودپوش صحرا
شماره ثبت :
شماره تماس : 01732126154

کود ای اسکراپ کودپوش صحرا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : کودپوش صحرا
شماره ثبت : 37194
شماره تماس : 01732126154

کود ارگانیک کودپوش صحرا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : کودپوش صحرا
شماره ثبت :
شماره تماس : 01732126154

کود گلدفرت کودپوش صحرا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : کودپوش صحرا
شماره ثبت :
شماره تماس : 01732126154

کود گرینویل کودپوش صحرا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : کودپوش صحرا
شماره ثبت :
شماره تماس : 01732126154

کود ارگومیکس 4 3 4 کودپوش صحرا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : کودپوش صحرا
شماره ثبت : 38750
شماره تماس : 01732126154

کود مرغی مایع شاور

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلویی
شرکت: .وانیا زیست گستر
شماره ثبت:
شماره تماس: 02128424572

کود آگرو بیو آلکان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25کیلویی
شرکت : آلکان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۰۲۱۲۲۸۸۵۵۲۴

کود مرغی باریش

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی:25 کیلویی
شرکت : بهار رویش شیراز
شماره ثبت: 23156
شماره تماس:07143448783

کود مرغی پلت نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود پلت مرغی رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود پلت مرغی گاردن بلوم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بازرگانی سام شیمی مهان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 0217777

کود کامل ارگانیک سبوسیب

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : سبوسیب سلامت
شماره ثبت : 91847
شماره تماس : 01333263333

کود میکرومیکس ویژه پسته ویتامین سبزکهن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت : حامیان سرزمین سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02636100729

کود بیوارگانیک بیوزر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت: فناور نانو پژوهش مرکزی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 08646331892

کود مرغی گرانوله فرتی نرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: آریا نانوسیز(پردیس طلایی)
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137175422

کود پلت مرغی 70 پایا تجارت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: پایا تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 77403752-021

کود پلت مرغی 30 پایا تجارت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: پایا تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 77403752-021

کود پلت مرغی 90 پایا تجارت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: پایا تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 77403752-021

کود پلت مرغی رستان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : سبزینه تجارت
شماره ثبت : 066248
شماره تماس : 44362311– 021

کود مرغی پلنت استار

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 ، 10 ، 5 ، 1 لیتری
شرکت : رهاورد مروارید هامون
شماره ثبت : 014683
شماره تماس : 44023830-021، 44023630-021

کود پلت مرغی پلنت استار

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : رهاورد مروارید هامون
شماره ثبت : 42182
شماره تماس : 44023830-021، 44023630-021

کود پلت مرغی اورگان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : حیات سبز پایدار
شماره ثبت : 470754
شماره تماس : 44813048 – 021

کود پلت مرغی 70 هوکر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود پلت مرغی 100هوکر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴-۰۵۱

کود پلت مرغی امگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو گرم
شرکت: آسا شیمی پارسیان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 88540040-021

کود پلت مرغی هارپا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : 98105
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود قارچ مایکوریزا بارور

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 و 10 کیلویی
شرکت: زیست فناور سبز
شماره ثبت : 59358
شماره تماس : 88972600 -021

کود مرغی ویسپو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 کیلویی
شرکت : سبز اندیشان زرین کود
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس :37775544– 026

کود مرغی آتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : سبز رویش خراسان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۵۲۴۱۳۱۸۷– 051

کود پلیت مرغی تتاکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : تهران تجارت ایرانیان آیسا
شماره ثبت : 18729
شماره تماس : 49701– 021

کود مرغی 50 کیلویی هارپا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :50 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود پلیت مرغی آرتمیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : پرنیای کویر یزد
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 32721754– 035

کود آلی آرتمیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : پرنیای کویر یزد
شماره ثبت : 43110
شماره تماس : 32721754– 035

کود جلبک دریایی اگری پلکس مولتی کم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 0.5 ، 25 کیلویی
شرکت : نهاده های کشاورزی پارس یزد
شماره ثبت : 07783
شماره تماس : 38301455 – 035

کود جامد مرغی فلونیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :50 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود مرغی هارپا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴-051