تعداد 5 محصول

کود هاسمیک آریا شیمی

350,000 تومان

بسته بندی 2 کیلویی
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:34382
شماره تماس: 44471048-021

کود هیومیک گرو سوت گرین

375,000 تومان

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: سبز جنوب امیر آرسام
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:32228191 -071

کود ریک آمین ریکو

890,000 تومان

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت:12045
شماره تماس:88206614 -021

کود پتاسیم هیومات سان رز شیمی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : هولدینگ سبز آذر کاسپین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 44615780– 021

کود هیومیت پتاسیم ساجد

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: بهارآوران تجارات پیروز ساجد
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 0123456789

کود ناتورآمین 80 دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 69863
شماره تماس : 07136290806

کود بیوکت جی آتلانتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت:شفق لیان
شماره ثبت : 14580
شماره تماس : 32341267-071

کود پودری هیومیک اسید امنیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : مهندسی نیلا بوم غرب
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02128422426

کود اکو اکتیو آنوکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : سفیر سبز اصفهان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۰۳۱۳۳۹۳۲۱۴۲

کود پودری هیوم تک بلودنسر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلو
شرکت : فرتاک آبی زنده رود
شماره ثبت : 035006
شماره تماس : ۰۳۱۳۷۴۳۲۱۲۹

کود پودری هیومیک اسید بیهق رشد

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بیهق رشد
شماره ثبت : 57039
شماره تماس : 05144244446

کود آلی مرغی هیومیک بیهق رشد

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بیهق رشد
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05144244446

کود آلی بیهق رشد

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بیهق رشد
شماره ثبت : 57039
شماره تماس : 05144244446

کود آلی با هیومیک اسید بیهق رشد

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بیهق رشد
شماره ثبت : 04941
شماره تماس : 05144244446

کود پودری اسیدآمینه نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 0.5 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود آلی گرانول نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود هچیزو ریکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس:88206614 -021

کود ریکومکس پودری ریکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 23302
شماره تماس:88206614 -021

کود آلگاریک پودری ریکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 36787
شماره تماس:88206614 -021

کود پودری هیومیک اسید رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود پودری فولویک اسید رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود پودری اسید آمینه رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندراد
شماره تماس : 02186031907

کود هیومی پاور فالکون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 2.5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود اسید فولویک 60 فالکون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 2.5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : 87190
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود آمینو پاور فالکون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 2.5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود هیومیک گرانول گاردن بلوم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بازرگانی سام شیمی مهان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 0217777

کود پودری هیومیک اسید گاردن بلوم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : بازرگانی سام شیمی مهان
شماره ثبت : 052036
شماره تماس : 0217777

کود پودری آمینو اسید گاردن بلوم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : بازرگانی سام شیمی مهان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 0217777

کود پودری هیومیک اسید کلاستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : ندارد
شرکت : شهد شیمی رازی
شماره ثبت : 58794
شماره تماس : 03136615141

کود پودری کلات اسیدهیومیک گاردسکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 51449
شماره تماس : 02188610320

کود جلبک دریایی سیتی مکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 0.5 ، 1 ، 5 ، 10 ، 20 کیلویی
شرکت : بازرگانان سرای سپند پارس
شماره ثبت : 74618
شماره تماس : 88885511– 021

کود پودری هیومیک اسید آدریاتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلو
شرکت: گروه تولیدی و صنعتی و بازرگانی گناباد
شماره ثبت : 90220
شماره تماس : 88773599-021

کود جامد اسید آمینه آدریاتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلو
شرکت: گروه تولیدی و صنعتی و بازرگانی گناباد
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 88773599-021

کود گرین استیم مانورت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: یک کیلویی
شرکت:هامون بذر زرین
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:88001410 -021

کود تاپ ان سیفو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:89664
شماره تماس:88001410 -021

کود تاپ 14 5 7 سیفو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:78325
شماره تماس:88001410 -021

کود ارگویت ممون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:68956
شماره تماس:88001410 -021

کود تاپ 0 14 7 سیفو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:59947
شماره تماس:88001410 -021

کود پیریمیکس ممون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: ده کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:36975
شماره تماس:88001410 -021

کود بیوترون اس سیفو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 5 کیلوگرمی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:11923
شماره تماس:88001410 -021