تعداد 5 محصول

کود هکتور ایکس گرین

790,000 تومان

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود دیپوفر آریا شیمی

600,000 تومان

بسته بندی: 1کیلویی
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:14965
شماره تماس: 44471048-021

کود های افکت آریا شیمی

315,000 تومان

بسته بندی :1کیلویی
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:44714
شماره تماس: 44471048-021

کود آرمیتکس آریا شیمی

590,000 تومان

بسته بندی :یک کیلویی
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:11870
شماره تماس: 44471048-021

کود جامد ویوگرمیکس آریا شیمی

330,000 تومان

بسته بندی:1 کیلویی
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:12948
شماره تماس: 44471048-021

کود ریکوفر ریکو

895,000 تومان

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت:73215
شماره تماس:88206614 -021

کود ریکوزینک ریکو

595,000 تومان

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 98390
شماره تماس:88206614 -021

کود نیترات منیزیم فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود کلات آهن 6 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود سولفات روی فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود آهن کوفر 48 مگنیفرت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : تجارت کشاورزی فرتاک
شماره ثبت : 41281
شماره تماس : 02188951203

کود کلات آهن فرومیتو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : آرکا کود پردیس
شماره ثبت : 54798
شماره تماس: 02156538412

کود سولفات پتاسیم منیزیم میثاق شیمی

75,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : شیمی پویاب
شماره ثبت : 99188
شماره تماس : 36204899-031

کود کلات آهن دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 36290806

کود ناتورکوئل آهن دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 71378
شماره تماس : 36290806

کود ناتور کوئل کلاسیک آهن دایمسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : پردیس نهاده سرزمین سبز
شماره ثبت : 11627
شماره تماس : 36290806

کود مولیبدن تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : 88433
شماره تماس : 07137254554

کود تریس منگنز تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : 85041
شماره تماس : 07137254554

کود تریس روی تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : 68160
شماره تماس : 07137254554

کود آهن فیلدز تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : 86368
شماره تماس : 07137254554

کود آهن فر تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : 74547
شماره تماس : 37254554071

کود آهن ارتو تولوریو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : نهاده گستر گوهر ثمر
شماره ثبت : 86602
شماره تماس : 07137254554

کود کلات منیزیم 4 7 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود سولفات منیزیم 16 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود سولفات منیزیم 33 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود سولفات منگنز ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود سولفات روی ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آهن الیگو بیسیک 6 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلوگرم
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو منگنز 13 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلوگرم
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو منگنز 9 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلوگرم
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو مس 10 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلوگرم
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو ساوو میکس ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1کیلوگرم
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو روی 15 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو روی 10 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو آهن 9 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو آهن 13 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود الیگو آزورن میکس ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود کلات منیزیم 6 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آهن الیگو پرمیوم 6 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود آهن الیگو استاندارد 6 ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021