کود سولفات آمونیوم کریستال نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود فسفات گرانول 13 نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود ریکوتک21 ریکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :10 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 44730
شماره تماس:88206614 -021

کود سولفات آمونیوم فرآوری شیمیایی زنجان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی:25 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 44730
شماره تماس:88206614 -021

کود اوره پلاس اکیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود اوره پلاس فالکون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 2.5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود فلورال نیتروژن سیفو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 2.5 کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:05068
شماره تماس:88001410 -021

کود اوره فسفات ایرامون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: توسعه صنعتی سرافراز پارس
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02188671105

کود سولفات آمونیوم ایرامون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: توسعه صنعتی سرافراز پارس
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02188671105

کود اوره سولفات ملی شیمی کشاورز

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت: ملی شیمی کشاورز
شماره ثبت : 72953
شماره تماس : 02122833157

کود تراپلکس آموتک 21 راپتوپیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :10، 25 کیلو
شرکت: آدنا دشت پارس
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس :22650234-021

کود گرین لند پرونایس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی:10 کیلوگرمی
شرکت: پتروپاریزسبزالبرز
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس: 95111808_021

کود اسپکترو ترن 46 میثاق

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلوگرمی
شرکت: گل گوگرد میثاق
شماره ثبت : 46473
شماره تماس : 77722429 - 021

کود سولفات آمونیوم پرینوا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : فرتاک تجارت افرا
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 34584417-023

کود سولفات آمونیوم هارپا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :50 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : 6539 70
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود سولفات آمونیوم اریکه

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 25 کیلویی
شرکت: اریکه گستر آریا
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود اوره دش 46 تارسا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 3 لیتر
شرکت: فیدارخاک پاسارگاد
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس: 88714568-021

کود سولفات آمونیوم آریا شیمی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25کیلویی
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:93844
شماره تماس: 44471048-021

کود اوره گرانوله میکرولایز

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلویی
شرکت : رگبرگ مهر پاسارگاد
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 021-22209060

کود ازتو 1 ویژه درختان بارور

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 100 گرم
شرکت: زیست فناور سبز
شماره ثبت : 95985
شماره تماس : 88972600 -021

کود یارا لیوا نیترابر یارا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلوگرم
شرکت: سپاهان رویش
شماره ثبت : 18264
شماره تماس : 35007-031

کود نیترات آمونیوم کیمیا آکار

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 1، 10 ، 25 کیلوگرم
شرکت: کیمیا آژند بوتیا
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۰۳۴۳۲۴۴۲۰۰۲

کود سولفات آمونیوم کیمیا آکار

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1، 10 ، 25 کیلوگرمی
شرکت : کیمیا آژند بوتیا
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۴۴۲۰۰۲-034

کود اوره سولفات کیمیا آکار

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1، 10 ، 25 کیلوگرمی
شرکت : کیمیا آژند بوتیا
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۴۴۲۰۰۲-034

کود 0 0 30 کیمیا آکار

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1، 10 ، 25 کیلوگرمی
شرکت : کیمیا آژند بوتیا
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۴۴۲۰۰۲-034

کود سولفات آمونیوم فلونیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :50 کیلویی
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت: 287929
شماره تماس: ۳۲۵۵۳۳۵۸ -021

کود فروت ست اپیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 و 10 کیلویی
شرکت: آسر تجارت پارسیان
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس: 66682367-021

کود سولفات آمونیوم فومت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: آسر تجارت پارسیان
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس: 66682367-021

کود مونوفوس آنورل

207,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی 25 کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:02188142548

کود اوره فوس آنورل

211,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی 25 کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت:933384
شماره تماس:02188142548

کود باواریا مونو پتاسیم فسفات پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 49132
شماره تماس : 02188610320

کود باواریا مونو آمونیوم فسفات پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 21731
شماره تماس : 02188610320

کود مونو پتاسیم فسفات ایرامون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: توسعه صنعتی سرافراز پارس
شماره ثبت : 39781
شماره تماس : 02188671105

کود مونو پتاسیم فسفات راپتوپیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلویی
شرکت: آدنا دشت
شماره ثبت : 18490
شماره تماس :22650234-021

کود سولفات پتاسیم پلن تک

95,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: فن آوری زیستی مهر آسیا
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02188580410

کود مونو پتاسیم فسفات ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود مونو آمونیوم فسفات ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلو گرم
شرکت: آرمان سبزآدینه
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس: 83501344 - 021

کود اوره فسفات آکساپول

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : مزرعه فراز آسمان
شماره ثبت : 68890
شماره تماس : 87700060-021

کود مونو آمونیوم فسفات آکساپول

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : مزرعه فراز آسمان
شماره ثبت : 52211
شماره تماس : 87700060-021

کود اوره فسفات فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلویی
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 44748
شماره تماس : 44481500-021

کود مونو آمونیوم فسفات فیتومکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلویی
شرکت : دفع آفات البرز بهسم
شماره ثبت : 25179
شماره تماس : 44481500-021

کود مونو آمونیوم فسفات فارمالیان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : شفق لیان
شماره ثبت : 06511
شماره تماس : 32341267-071

کود اوره فسفات فارمالیان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : شفق لیان
شماره ثبت : 41206
شماره تماس : 32341267-071

کود مونو پتاسیم فسفات زیگلر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 20 کیلوگرم
شرکت: کیمیا گستر بارثاوا
شماره ثبت : 31922
شماره تماس : 36913103 -051

کود سولفات پتاسیم سینکو

67,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد
بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت: مهندسی سازه های یادنگار
شماره ثبت : 71303
شماره تماس : 44600881 – 021

کود مونو آمونیوم فسفات زیگلر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت: کیمیا گستر بارثاوا
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 36913103 -051

کود سوپر فسفات ساده نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود دی آمونیوم فسفات نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود آلی فسفات گوگردی نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود مونو پتاسیم فسفات اورال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 10 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 87275
شماره تماس:88206614 -021

کود مونو آمونیوم فسفات اورال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت:85917
شماره تماس:88206614 -021

کود اوره فسفات اورال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 10 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 47797
شماره تماس:88206614 -021

کود بیو فسفات طلایی فرآوری شیمیایی زنجان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 19326
شماره تماس:88206614 -021

کود فسفات فرآوری شیمیایی زنجان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 06240
شماره تماس:88206614 -021

کود مونو پتاسیم فسفات رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 و 25 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود مونو آمونیوم فسفات رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 و 25 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود فسفات آمونیوم رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود سوپر فسفات آمونیوم رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود فلورال پی سیفو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 2/5 کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:03294
شماره تماس:88001410 -021

کود 0 44 17 اورسول

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 10 کیلوگرمی
شرکت: کلات آهن بهاران
شماره ثبت: 32435
شماره تماس : 02146139273

کود مونو آمونیوم فسفات فرمولایف

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: کلات آهن بهاران
شماره ثبت:22616
شماره تماس : 02146139273

کود اوره فسفات گروف

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت: فجر پارسیان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05137667733

کود مونو آمونیوم فسفات گروف

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت: فجر پارسیان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05137667733

کود لبیکاژ لبین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلویی
شرکت : همیار دشت آبرون
شماره ثبت : 92463
شماره تماس : 1-88616460-021

کود پلاس فسفیت نوین دراک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : بازرگانی نوین دراک نگاه سرزمین زر
شماره ثبت : 74715
شماره تماس : 07132236871

کود اوره فسفات نوین دراک

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :5 و 20 لیتر
شرکت : بازرگانی نوین دراک نگاه سرزمین زر
شماره ثبت : 75440
شماره تماس : 07132236871

کود آلی فسفات گرانول فرتی نرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت: آریا نانوسیز(پردیس طلایی)
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07137175422

کود مونو پتاسیم فسفیت ایرامون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: توسعه صنعتی سرافراز پارس
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02188671105

کود کالاسول آنورل

182,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی 25 کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت:185793
شماره تماس:02188142548

کود کالافوس آنورل

263,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی 25 کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:02188142548

کود سولفات پتاسیم 52 0 0 پرمکس

60,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت : پرگاس شیمی
شماره ثبت : 16573
شماره تماس : 53309151– 031

کود باواریا سولفات پتاسیم پلانتا

170,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 76933
شماره تماس : 02188610320

کود پتاس 52 0 0 کوالی فرت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلو
شرکت: باغ ارم ارس
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس :33254564-041

کود چند سولفاته میثاق شیمی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلویی
شرکت : شیمی پویاب
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 36204899-031

کود آراسول آرا شیمی کیمیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: آرا شیمی کیمیا
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس: 86031772-021

کود پتاسیم فولویت سان رز شیمی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : هولدینگ سبز آذر کاسپین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02144403943

کود پتاسیم35 میکرولایز

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: یک کیلویی
شرکت: فن آوری رگبرگ مهر پاسارگاد
شماره ثبت:92920
شماره تماس:22209060 -021

کود پتاسیم سپهرپارمیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی یک کیلوگرم
شرکت:فن آور سپهر پارمیس
شماره ثبت:84950
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود پتاس آلی هوکر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :25 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود پتاس آلی گوگردی هارپا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :50 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت :18776
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴-۰۵۱

کود پتاس آلی گوگردی فلونیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :25 کیلو گرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود 50 30 سبز آذر کاسپین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : هولدینگ سبز آذر کاسپین
شماره ثبت : 23036
شماره تماس : 44615780– 021

کود اکستراژل پتاس 50 پرهام

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 5 کیلویی
شرکت: فرآوردانه مهر
شماره ثبت:42091
شماره تماس: 53309720-031

کود پتاس مکس سوپرمکس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی :2 کیلوگرمی
شرکت: پتروپاریزسبزالبرز
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس: 95111808-021

کود مونو پتاسیم فسفات فارمالیان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : شفق لیان
شماره ثبت : 57309
شماره تماس : 32341267-071

کود کی پلکس بوستر راپتوپیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت: آدنا دشت
شماره ثبت : 00033
شماره تماس :22650234-021

کود فلورال پتاسیم سیفو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: یک کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:46670
شماره تماس:88001410 -021

کود فلورال پتاسیم سیفو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: یک کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:46670
شماره تماس:88001410 -021

کود پتاسیم منیزیم فرآوری شیمیایی زنجان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 89970
شماره تماس:88206614 -021

کود پتاسیم آلی فرآوری شیمیایی زنجان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 84145
شماره تماس:88206614 -021

کود نیترات پتاسیم رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود ولگرو پتاسیم ماسو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی دو کیلویی
شرکت:هامون بذر زرین
شماره ثبت:32232
شماره تماس:88001410 -021

کود فرتی فلور3 سیفو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: ده کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:24589
شماره تماس:88001410 -021

کود پتاسیم ویتامین سبزکهن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت : حامیان سرزمین سبز آدینه
شماره ثبت : 38557
شماره تماس : 02636100729

کود پتاسیم منیزیم ویتامین سبزکهن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت : حامیان سرزمین سبز آدینه
شماره ثبت : 92309
شماره تماس : 02636100729

کود پتاسیم منیزیم تأثیر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت : حامیان سرزمین سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02636100729

کود پتاسیم منیزیم هدف

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت : حامیان سرزمین سبز آدینه
شماره ثبت : 92309
شماره تماس : 02636100729

کود پتاسیم هدف

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت : حامیان سرزمین سبز آدینه
شماره ثبت :
شماره تماس : 02636100729

کود نیترو پتاسیم بیوزر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت: فناور نانو پژوهش مرکزی
شماره ثبت : 74589
شماره تماس : 08646331892

کود کلات پتاس بیوزر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت: فناور نانو پژوهش مرکزی
شماره ثبت : 39438
شماره تماس : 08646331892

کود سوپر پتاسیم 40 0 14گرین دراپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : زرافشان
شماره ثبت : 72757
شماره تماس : 02177517395

کود جامد ژله ای 30 0 10 مهاب شیمی ری

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: ۱۰ کیلوگرمی
شرکت: مهاب شیمی ری
شماره ثبت: ندارد
شماره تماس:88733035 -021

کود نیترات پتاسیم ون آیپرن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : آرمان سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 83501344-021

کود کلات پتاسیم سیترونا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : سبزینه تجارت
شماره ثبت : 71073
شماره تماس : 44362311– 021

کود ولگرو رد ماسو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: یک کیلویی
شرکت:هامون بذر زرین
شماره ثبت:22282
شماره تماس:88001410 -021

کود پتاسیم تأثیر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : حامیان سرزمین سبز آدینه
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02636100729

کود سوپر پتاسیم پنج سولفاته پارت نیک رشد

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 25 کیلویی
شرکت: پارت هونیاک
شماره ثبت:38980
شماره تماس:22920551-021

کود 25 کیلویی ماکرو گرانوله تاپ پلاس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلوگرم
شرکت: کیمیا کود پارس
شماره ثبت : 35766
شماره تماس : 66925009-021

کود نیترات کلسیم فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 لیتر
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 64833
شماره تماس : 03195011135

کود اوره پتاس گوگردی تاپ پلاس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 40 کیلوگرم
شرکت: کیمیا کود پارس
شماره ثبت : 54361
شماره تماس : 66925009-021

کود آلی گوگردی بیهق رشد

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : بیهق رشد
شماره ثبت : 29511
شماره تماس : 05144244446

کود گوگرد مش 200 نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود گوگرد مش 100 نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود گوگرد بنتونیت دار 75 نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود گوگرد بنتونیت دار 70 نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود گوگرد بنتونیت دار 40 نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود گوگرد 30 گرانوله نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود گوگرد 10 گرانوله نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود پتاسیم گوگردی نهاده گستر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : نهاده گستر مزرعه نویان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05138437135

کود گوگرد فرآوری شیمیایی زنجان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت:60628
شماره تماس:88206614 -021

کود گوکرد میکرونیزه رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود گوگرد بنتونیتی رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود ماگ32 سیفو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت:هامون بذر زرین
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:88001410 -021

کود فسفات گوگردی ویتامین سبزکهن

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلو
شرکت : حامیان سرزمین سبز آدینه
شماره ثبت : 22073
شماره تماس : 02636100729

کود گوگرد وتابل 90 فرتی نرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت: آریا نانوسیز(پردیس طلایی)
شماره ثبت : 84190
شماره تماس : 07137175422

کود گوگرد گرانول 70 ایرامون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: توسعه صنعتی سرافراز پارس
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02188671105

کود گرانول گوگرد بنتونیت ایرامون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: توسعه صنعتی سرافراز پارس
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02188671105

کود سولفور بنتونیت ایرامون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: توسعه صنعتی سرافراز پارس
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02188671105

کود گوگرد بنتونیت دار میثاق شیمی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : شیمی پویاب
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 36204899-031

کود اوره گوگردی گرانوله میثاق شیمی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : شیمی پویاب
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 36204899-031

کود گوگردی 99 پلنت استار

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : رهاورد مروارید هامون
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 44023830-021، 44023630-021

کود گوگردی 75 پلنت استار

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : رهاورد مروارید هامون
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 44023830-021، 44023630-021

کود گوگردی 30 پلنت استار

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : رهاورد مروارید هامون
شماره ثبت : 448665
شماره تماس : 44023830-021، 44023630-021

کود گوگرد بنتونیته 70 درصد اورگان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : حیات سبز پایدار
شماره ثبت : 844849
شماره تماس : 44813048 – 021

کود ماکرو گوگردی 12 4 4 اورگان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : حیات سبز پایدار
شماره ثبت : 766820
شماره تماس : 44813048 – 021

کود ماکرو گوگردی 4 5 4 اورگان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : حیات سبز پایدار
شماره ثبت : 342443
شماره تماس : 44813048 – 021

کود گوگرد بنتونیته 30 درصد اورگان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : حیات سبز پایدار
شماره ثبت : 305803
شماره تماس : 44813048 – 021

کود آلی گوگردی 10 درصد اورگان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : حیات سبز پایدار
شماره ثبت : 395588
شماره تماس : 44813048 – 021

کود آلی گوگردی 5 درصد اورگان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : حیات سبز پایدار
شماره ثبت : 603553
شماره تماس : 44813048 – 021

کود ازته گوگردی اورگان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : حیات سبز پایدار
شماره ثبت : 699504
شماره تماس : 44813048 – 021

کود کمبا نوتیاز

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : برگ سبز خودکفا
شماره ثبت : 46828
شماره تماس : 33744518-044

کود آلی گوگردی سینکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : مهندسی سازه های یادنگار
شماره ثبت : ۷۳۳۲۳
شماره تماس : ۴۴۶۰۰۸۸۱– 021

کود آلی کامل سینکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : مهندسی سازه های یادنگار
شماره ثبت : ۷۳۳۲۳
شماره تماس : ۴۴۶۰۰۸۸۱– 021

کود گوگرد میکرونیزه آتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : سبز رویش خراسان
شماره ثبت : 50699
شماره تماس : ۵۲۴۱۳۱۸۷– 051

کود گوگرد بنتونیت‌دار آتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : سبز رویش خراسان
شماره ثبت : 62043
شماره تماس : ۵۲۴۱۳۱۸۷– 051

کود گوگردی آرتمیس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 50 کیلویی
شرکت : پرنیای کویر یزد
شماره ثبت : 53932
شماره تماس : 32721754– 035

کود گوگرد میکرونیزه فلونیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی:25 کیلوگرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود گوگرد بنتونیت 75 فلونیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلوگرم
شرکت :کیمیا اکسیر شرق
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس : ۳۲۵۵۳۲۷۴ -۰۵۱

کود کالانیت آنورل

145,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی 25 کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت:855293
شماره تماس:02188142548

کود باواریا نیترات کلسیم پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 70879
شماره تماس : 02188610320

کود پتاسیم نیترات کلسیم بازرگان کالا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15کیلویی
شرکت : بازرگان کالا
شماره ثبت : 81172
شماره تماس : 42554-021

کود کوکاین آنورل

215,000 تومان

قیمت درج شده برای هر کیلو می باشد.
بسته بندی 25 کیلویی
شرکت:آسا برتر کویر شرق
شماره ثبت:320120
شماره تماس:02188142548

کود نیترات کلسیم پرهام

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی 10 کیلویی
شرکت: فرآوردانه مهر
شماره ثبت:891523
شماره تماس: 03153309720

کود نیترات منیزیم آکساپول

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلویی
شرکت : مزرعه فراز آسمان
شماره ثبت : 35286
شماره تماس : 87700060-021

کود نیترات کلسیم هورسان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : آوان مشرق زمین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 05132212030

کود نیترات کلسیم اورال

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 10 کیلویی
شرکت: شیمیایی زنجان
شماره ثبت: 61950
iشماره تماس:88206614 -021

کود نیترات کلسیم رابو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلو
شرکت : رابوتجارت آریایی
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02186031907

کود کلسیم نیترات فالکون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 2.5 کیلو
شرکت : شیمیایی کشاورزی شاهین فراز آرین
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود نیترات کلسیم آدریاتیکا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلوگرم
شرکت: گروه تولیدی و صنعتی و بازرگانی گناباد
شماره ثبت : 95459
شماره تماس : 88773599-021

کود کلسی بر ادب

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25کیلویی
شرکت:هامون بذر زرین
شماره ثبت:59848
شماره تماس:88001410 -021

کود کلسی پلاس ادب

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 25 کیلویی
شرکت: هامون بذر زرین
شماره ثبت:36149
شماره تماس:88001410 -021

کود کلسیم آمونیوم نیترات کلاسیک سبزکاوشان

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : سبز کاوشان زیست کشت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 07132233179

کود نیترو کلسیم بیوزر

50,000,000 تومان

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت: فناور نانو پژوهش مرکزی
شماره ثبت : 85888
شماره تماس : 08646331892

کود بورکا بیوزر

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت: فناور نانو پژوهش مرکزی
شماره ثبت : 38222
شماره تماس : 08646331892

کود نیترات کلسیم پایا تجارت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: پایا تجارت
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 77403752-021

کود کلسیم پلنت استار

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 ، 10 ، 5 ، 1 کیلویی
شرکت : رهاورد مروارید هامون
شماره ثبت : 106477
شماره تماس : 44023830-021، 44023630-021

کود کلسیم نیترات ای بی سی

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: مهر آسیا
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02188580410

کود کلسیم 10بیولکم

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت: فن آوری زیستی مهر آسیا
شماره ثبت : 93389
شماره تماس : 02188580410

کود نیترات کلسیم ایرامون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10، 25 کیلو
شرکت: توسعه صنعتی سرافراز پارس
شماره ثبت : 229475
شماره تماس : 02188671105

کود نیترات آمونیوم کلسیم ایرامون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10، 25 کیلو
شرکت: توسعه صنعتی سرافراز پارس
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02188671105

کود کلات کلسیم ایرامون

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت: توسعه صنعتی سرافراز پارس
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 02188671105

کود کالنیت کوالی فرت

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلو
شرکت: باغ ارم ارس
شماره ثبت : 10964
شماره تماس :33254564-041

کود تراپلکس کلسی ماگ راپتوپیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: آدنا دشت پارس
شماره ثبت : 71056
شماره تماس :22650234-021

کود کی پلکس کلسی بر راپتوپیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت: آدنا دشت پارس
شماره ثبت : 26666
شماره تماس :22650234-021

کود تراپلکس سی ان راپتوپیا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 25 کیلو
شرکت: آدنا دشت پارس
شماره ثبت : 65834
شماره تماس :22650234-021

کود کلات کلسیم زایز

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1، 5، 10، 15، 20 و 25 کیلوگرم
شرکت :اریوزیست نهاده
شماره ثبت: 91525
شماره تماس: 34000186-026

کود کلسیم نوتیاز

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : برگ سبز خودکفا
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 33744518-044

کود نیترات کلسیم 4 آبه ایزی گرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 لیتری
شرکت : هنر طبیعت سگال
شماره ثبت : 989294
شماره تماس : 22655870-021

کود نیترات کلسیم 4 آبه نان اگری

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 لیتری
شرکت : هنر طبیعت سگال
شماره ثبت : 302415
شماره تماس : 22655870-021

کود نیترات کلسیم 20 لیتری پرونایس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 5 و 20 لیتری
شرکت: پتروپاریزسبزالبرز
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس: 95111808_021

کود نیترات کلسیم 5 لیتری پرونایس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 5 و 20 لیتری
شرکت: پتروپاریزسبزالبرز
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس: 95111808_021

کود پاور کلسیم پرونایس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 کیلوگرمی
شرکت: پتروپاریزسبزالبرز
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس: 95111808_021

کود کلسیم بور پرونایس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 کیلوگرمی
شرکت: پتروپاریزسبزالبرز
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس: 95111808_021

کود کلسیم 34 درصد ایکس گرین

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: صنایع شیمیایی سبزگل سبزواران
شماره ثبت :ندارد
شماره تماس :91302917 - 021

کود نیترات کلسیم سینکو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلویی
شرکت : مهندسی سازه های یادنگار
شماره ثبت : 53599
شماره تماس : ۴۴۶۰۰۸۸۱– 021

کود سال واکس کلسیم کودیاگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت : شرکت به ثمر کویر
شماره ثبت : 23948
شماره تماس : 88683241 – 021

کود بی ار 59 کودیاگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 ، 5 ، 20 لیتری
شرکت :به ثمر کویر
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 88683241 – 021

کود بروکال پلاس کودیاگرو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلویی
شرکت :به ثمر کویر
شماره ثبت : 41670
شماره تماس : 88683241 – 021

کود 36 12 12 آریا شیمی

890,000 تومان

بسته بندی: 10کیلویی
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:97846
شماره تماس: 44471048-021

کود 20 20 20 آریا شیمی

690,000 تومان

بسته بندی :10کیلویی
شرکت:اریا شیمی
شماره ثبت:31796
شماره تماس: 44471048-021

کود سولویتا 19 19 19 هورتیلند

5,200,000 تومان

بسته بندی 25 کیلویی
شرکت:رهروان رويش سبز
شماره ثبت:24253
شماره تماس:36271002 -026

کود کمبی فست 20 20 20 هورتیلند

3,500,000 تومان

بسته بندی 10کیلویی
شرکت: رهروان رويش سبز
شماره ثبت:34014
شماره تماس:36271002 -026

کود کمبی فست 40 5 5 هورتیلند

3,500,000 تومان

بسته بندی 10کیلویی
شرکت: رهروان رويش سبز
شماره ثبت:94835
شماره تماس:36271002 -026

کود کمبی فست 10 52 10 هورتیلند

3,800,000 تومان

بسته بندی 10 کیلویی
شرکت:رهروان رويش سبز
شماره ثبت:49715
شماره تماس:36271002 -026

کود کمبی فست 36 12 12 هورتیلند

3,055,000 تومان

بسته بندی ده کیلویی
شرکت:رهروان رويش سبز
شماره ثبت:18686
شماره تماس:36271002 -026

کود 20 20 20 بنیفر

164,000 تومان

بسته بندی: ده کیلویی
شرکت:نوبهاران شيمي سپاهان
شماره ثبت:81857
شماره تماس:37791951 -031

کود 30 5 15 پلنت استار

125,000 تومان

بسته بندی : 25 ، 10 ، 5 ، 1 کیلویی
شرکت : رهاورد مروارید هامون
شماره ثبت : 33757
شماره تماس : 44023830-021، 44023630-021

کود 0 44 18 سوت گرین

2,150,000 تومان

بسته بندی: 10کیلویی
شرکت: سبز جنوب امیر آرسام
شماره ثبت:ندارد
شماره تماس:32228191 -071

کود 20 20 20 سوت گرین

255,000 تومان

بسته بندی: 1 کیلویی
شرکت: سبز جنوب امیر آرسام
شماره ثبت:367251
شماره تماس:32228191 -071

کود 10 52 10 سوت گرین

295,000 تومان

بسته بندی: 10کیلویی
شرکت: سبز جنوب امیر آرسام
شماره ثبت:729403
شماره تماس:32228191 -071

کود 10 52 10 زاگرس

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلویی
شرکت:پارس فروغ زاگرس
شماره ثبت:16416
شماره تماس:هیچ اطلاعات درستی از شرکت تولید کننده در دسترس نمی باشد۔

کود باواریا 36 12 12 پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 30181
شماره تماس : 02188610320

کود باواریا 30 5 15 پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 11406
شماره تماس : 02188610320

کود باواریا 25 7 12 پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 55305
شماره تماس : 02188610320

کود باواریا 20 20 20 پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 62582
شماره تماس : 02188610320

کود باواریا 20 6 19 پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 26114
شماره تماس : 02188610320

کود باواریا 18 18 18 پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 07478
شماره تماس : 02188610320

کود باواریا 10 52 10 پلانتا

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 15 کیلویی
شرکت : ساعی گل تهران
شماره ثبت : 16086
شماره تماس :02188610320

کود 20 20 20 اسیدی فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 46684
شماره تماس : 03195011135

کود 44 4 10 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 42 0 13 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 91618
شماره تماس : 03195011135

کود 34 52 0 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 10 10 30 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 51 0 0 اسیدی فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 14 14 28 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 6 6 19 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 14 14 28 اسیدی فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 40 6 12 اسیدی فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 36 12 12 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 09648
شماره تماس : 03195011135

کود 30 5 15 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 59349
شماره تماس : 03195011135

کود 0 46 18 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 0 61 12 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 10 52 10 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 38053
شماره تماس : 03195011135

کود 13 40 13 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 15 15 15 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 18 18 18 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : ندارد
شماره تماس : 03195011135

کود 20 20 20 فرتی سیپ

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 10 کیلو
شرکت : حیات سبز سبحان
شماره ثبت : 46684
شماره تماس : 03195011135

کود 36 12 12 فرومیتو

قیمت : تماس بگیرید

بسته بندی : 1 کیلو
شرکت : آرکا کود پردیس
شماره ثبت : 85564
شماره تماس: 02156538412